Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Επιστροφή

06. El cuerpo y su cuidado

Secuencia didáctica para el reconocimiento de las partes principales del propio cuerpo. Los cinco objetos que la componen explican dónde están y para qué sirven las partes del cuerpo y trabajan la discriminación auditiva y visual de las mismas
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)