Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Matemáticas

Unidad 13. Rectas y ángulos

Actividades que trabajan los elementos básicos de geometría y el uso del lenguaje geométrico adecuado. Desarrollan conceptos geométricos básicos como el punto, el plano, las rectas, los segmentos y los ángulos.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 13. Rectas y ángulos Unidad 13. Rectas y ángulos

Unidad 13. Rectas y ángulos