Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 03. Antónimos. El sustantivo

En esta unidad aprenderemos a emparejar palabras con su contrario. Aprenderemos qué es el sustantivo y las diferentes clasificaciones que hay, así como las palabras que empiezan por hie- y hue-.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 03. Antónimos. El sustantivo Unidad 03. Antónimos. El sustantivo

Unidad 03. Antónimos. El sustantivo