Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 04. Los dos puntos. El género y número del sustantivo

Seguimos con los sustantivos, ahora viendo su género y número. Además veremos el uso de los dos puntos dentro de la oración.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 04. Los dos puntos. El género y número del sustantivo Unidad 04. Los dos puntos. El género y número del sustantivo

Unidad 04. Los dos puntos. El género y número del sustantivo