Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

2º Primaria

Matemáticas

Υποφάκελοι
Φάκελος  
ΦάκελοςUnidad 01: Los numeros, suma resta.
Υποφάκελοι: A. Números del 0 al 99, B. La decena, C. Anterior y posterior, D. Mayor y menor, E. La suma y la resta, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 02: La centena, numeros ordinales.
Υποφάκελοι: A. El número 100, B. La centena, C. Números ordinales, D. Suma con llevadas, E. Datos, operación y solución, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 03: Términos de la suma y la resta, Los polígonos.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 199, B. Términos de la suma y la resta, C. Suma y resta con números de 3 cifras, D. Centímetro, metro y kilómetro, E. Los polígonos: Lados y vértices, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 04: Suma y resta con llevadas.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 299, B. Suma con llevadas, C.Resta con llevadas, D. Kilo y medio kilo, E. El nombre de algunos polígonos, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 05: Resta con llevadas en las decenas, Circunferencia y círculo.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 399, B. RESTAS LLEVÁNDOSE DOS CIFRAS, C. Circunferencia y círculo, D. Selección de datos
ΦάκελοςUnidad 06: Pares e impares, Resta con llevadas en las centenas.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 499, B. Pares e impares, C. Resta con llevadas en las centenas, D. Litro y medio litro, E. Interpretación de gráficos de barras, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 07: Decenas y centenas próximas, La multiplicación
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 599, B. Decenas y centenas próximas, C. La multiplicación, E. Figuras simétricas. Eje de simetría
ΦάκελοςUnidad 08: La tabla de multiplicar del 2 y del 4
Υποφάκελοι: A. Resta con llevadas en las decenas y centenas, B. La tabla de multiplicar del 2 y del 4, C. El calendario: meses, semanas y días. La fecha, D. Interpretación de gráficos de barras horizontales, E. Figuras simétricas. Eje de simetría, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 09: a tabla de multiplicar del 5, 1 y 10.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 799, B. La tabla de multiplicar del 5, 1 y 10, C. El reloj. Horas y minutos, D. La hora en punto, y media, y cuarto, E. Construcción de gráficos de barras a partir de los datos de una tabla, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 10: La tabla de multiplicar el 3 y del 6.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 899, B. El doble y el triple, C. La tabla de multiplicar el 3 y del 6, D. La hora menos cuarto, E. Datos de tiempo
ΦάκελοςUnidad 11: Propiedad conmutativa de la multiplicación , La tabla de mult
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 999, B. La calculadora, C. Los prismas: caras y vértices. El cubo, D. La tabla de multiplicar del 7 y del 8, E. El euro y los céntimos. Valor de 1€ en céntimos, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 12: La tabla de multiplicar del 9 y del 0.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 999, B. La prueba de la resta, C. La tabla de multiplicar del 9 y del 0, D. La pirámide, E. Selección de precios de una ilustración
ΦάκελοςUnidad 13: Multiplicar números de dos cifras , La tabla pitagórica.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 999, B. Multiplicar números de dos cifras, C. La tabla pitagórica, D. Monedas y billetes, E. Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 14: La división, Cuerpos geométricos.
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 999, B. La mitad, C. La división, D. Las horas, E. Cuerpos geométricos, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 15: Medidas de longitud, capacidad, peso y tiempo
Υποφάκελοι: A. Números hasta el 999, B. Medidas de longitud, capacidad, peso y tiempo, C. Lateralidad cruzada: izquierda y derecha, D. Vistas de una construcción con figuras geométricas
ΦάκελοςUnidad 16: TALLERES
Υποφάκελοι: A. Problemas, B. Actividades diversas
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Matemáticas Matemáticas

Matemáticas