Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 04: La Oración

Este recurso permite trabajar con los alumnos para reconocer una oración de un grupo de palabras, distinguir el sujeto y el predicado de una oración.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 04: La Oración Unidad 04: La Oración

Unidad 04: La Oración