Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 05: El sustantivo, Palabras polisémicas.

El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. En esta unidad también veremos las palabras que tienen varios significados que la denominaremos polisémicas.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 05: El sustantivo, Palabras polisémicas. Unidad 05: El sustantivo, Palabras polisémicas.

Unidad 05: El sustantivo, Palabras polisémicas.