Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

1º Primaria

Matemáticas

Υποφάκελοι
Φάκελος  
ΦάκελοςUnidad 00: Posiciones y cuantificadores, Los números del 1 al 5.
Υποφάκελοι: A. Posiciones y cuantificadores, B. Los números del 1 al 5, C. Tamaños y formas
ΦάκελοςUnidad 01: El número 0 , Los números 6 y 7
Υποφάκελοι: A. El número 0, B. Los números 6 y 7, C. Los número 8 y 9, D. Problemas de suma: ¿cuántos hay en total?
ΦάκελοςUnidad 02: Posiciones,El número 10. Descomposiciones.
Υποφάκελοι: A. Posiciones, B. El número 10. Descomposiciones, C. Problemas de suma: ¿cuántos hay al final?, D. Aprendo a sumar (sumas en horizontal con números hasta el 10)
ΦάκελοςUnidad 03: Problemas de resta, Comparo longitudes.
Υποφάκελοι: A. Comparo longitudes, B. ¿Qué número es mayor?, C. Problemas de resta: ¿cuántos quedan?, D. Aprendo a restar (restas en horizontal con números hasta el 10), E. La decena
ΦάκελοςUnidad 04: Izquierda y derecha, Sumas y restas en vertical.
Υποφάκελοι: A. Izquierda y derecha, B. Los números del 11 al 15, C. Los números del 16 al 19, D. Sumas y restas en vertical (una cifra, E. Líneas rectas, curvas y poligonales
ΦάκελοςUnidad 05: Los días de la semana, Los números anterior y posterior.
Υποφάκελοι: A. Los días de la semana, B. Los números anterior y posterior, C. Sumo contando desde el primer número (con números hasta el 10), D. Repaso
ΦάκελοςUnidad 06: Líneas abiertas y cerradas, Las decenas
Υποφάκελοι: A. Sumo números hasta el 19, B. Las decenas, C. Los números del 20 al 29, D. Problemas de resta: ¿cuántos faltan?
ΦάκελοςUnidad 07: Los números del 30 al 39, Los números del 40 al 49
Υποφάκελοι: A. Los números del 30 al 39, B. Los números del 40 al 49, C. Repaso
ΦάκελοςUnidad 08: Palmo, pie, paso, Los números del 50 al 59, Sumo y resto decenas
Υποφάκελοι: A. Palmo, pie, paso, B. Los números del 50 al 59, C. Sumo y resto decenas, D. Los números del 60 al 69, E. Resuelvo problemas
ΦάκελοςUnidad 09: Los números del 70 al 79, Comparo números de dos cifras.
Υποφάκελοι: A. ¿Cuánto cabe?, B. Sumo números de dos cifras (sin llevar), D. Resuelvo problemas
ΦάκελοςUnidad 10: Los polígonos, El calendario, Los números del 80 al 99.
Υποφάκελοι: A. El calendario, B. Los números del 80 al 99, C. Resto números de dos cifras (sin llevar), D. Los polígonos, E. Resuelvo problemas
ΦάκελοςUnidad 11: Los cuerpos geométricos, Los números hasta el 99.
Υποφάκελοι: A. Los cuerpos geométricos, B. Los números hasta el 99, C. Sumo tres números (sin llevar), D. Mido en centímetros, E. Resuelvo problemas
ΦάκελοςUnidad 12: Los números ordinales.
Υποφάκελοι: A. Los números ordinales, B. Sumo llevando (dos cifras), C. Resuelvo problemas, D. El reloj de agujas
ΦάκελοςUnidad 13: Los gráficos de barras, Los signos > y <.
Υποφάκελοι: A. Los gráficos de barras, B. Los signos > y <, C. Sumo llevando (dos cifras), D. Los céntimos, E. Resuelvo problemas (buscar datos)
ΦάκελοςUnidad 14: las tablas, Sumo llevando de tres números.
Υποφάκελοι: A. Utilizo las tablas, B. Sumo llevando de tres números, C. Resuelvo problemas (sobran datos), D. El reloj digital
ΦάκελοςUnidad 15: Izquierda y derecha, Otras monedas: los euros .
Υποφάκελοι: A. Otras monedas: los euros, B. ¿Cuánto tiempo pasa?, C. Invento problemas
ΦάκελοςUnidad 16: TALLERES.
Υποφάκελοι: Actividades diversas
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Matemáticas Matemáticas

Matemáticas