Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 02: Onomatopeyas, uso de la letra f y F

Este recurso nos ofrece trabajar el tema de las onomatopeyas dentro del área de Lengua Castellana. Este recurso también nos permite trabajar los primeros trazos de las letras “f” minúscula y “F” mayúscula como inicio a la pre-escritura.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 02: Onomatopeyas, uso de la letra  f y F Unidad 02: Onomatopeyas, uso de la letra f y F

Unidad 02: Onomatopeyas, uso de la letra f y F