Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Matemáticas

Unidad 11. ¿Cuánto mide?

Esta unidad se compone de varias actividades para trabajar el tema de las medidas y, en concreto,el metro, decímetro, centímetro, el cambio de unidad de medida y el kilómetro.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 11. ¿Cuánto mide? Unidad 11. ¿Cuánto mide?

Unidad 11. ¿Cuánto mide?