Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Matemáticas

Unidad 03. La suma

Actividades diseñadas para el Segundo Ciclo de Primaria que trabaja diferentes aspectos de la suma de números naturales, tales como el reconocimiento de los términos y sus relaciones, la estimación, el cálculo mental o la aplicación de la propiedad conmutativa de la suma.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 03. La suma Unidad 03. La suma

Unidad 03. La suma