Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 01. La sílaba

En esta unidad aprenderemos a clasificar las palabras según su número de sílabas (monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas) así como por la posición de la sílaba tónica. A través de ejercicios prácticos y sencillos aprenderemos a distinguir la sílaba tónica, a clasificar las palabras entre agudas, llanas y esdrújulas y las reglas básicas de acentuación.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 01. La sílaba Unidad 01. La sílaba

Unidad 01. La sílaba